De ce vă induceţi colegii în eroare, domnule deputat Rafila?

Domnule Deputat Alexandru Rafila,

Doamnelor și Domnilor Parlamentari,

Pe data de 15 februarie 2021, dl deputat  Alexandru Rafila a comunicat public informaţii inexacte și incomplete, într-o manieră profund manipulatoare, pe tema proiectului de Lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în România (PLx 399/2017). Menţionăm că, deși subiectul obligativităţii vaccinării este prezentat, de regulă, cu referire numai la obligativitatea vaccinării copiilorel prevede și vaccinarea obligatorie a adulţilor.

Informaţiile transmise de dl deputat Alexandru Rafila sunt următoarele :

„Aș vrea să stabilim niște lucruri. Nu este vorba despre o lege a vaccinării obligatorii, primul punct. Al doilea punct: această lege nu are nimic în comun cu vaccinarea împotriva noului coronavirus. Asta este o găselniță care n-are niciun fel de logică și faptul că în proiectul de buget a existat o referință care ar fi putut să pună în legătură vaccinarea împotriva noului coronavirus cu obligativitatea este o eroare majoră care trebuie foarte clar explicată”.

Această lege, dacă va fi adoptată în forma în care se găsește în momentul de față, va introduce cel mult obligativitatea informării pentru persoanele care nu doresc să-și vaccineze copiii. Cred că să ne informăm este un lucru firesc fiindcă avem o responsabilitate față de copii. Acest lucru trebuie sprijinit și nici nu cred că este un lucru care trebuie politizat, trebuie explicat”.

(Sursa: https://www.dcnews.ro/rafila-despre-legea-vaccinarii-si-obligativitatea-imunizarii-nu-are-nimic-in-comun-este-o-eroare-majora_802033.html)

Raportul asupra acestui proiect de lege, transmis plenului Camerei Deputaților de către Comisia pentru Sănătate și Familie, care conţine forma finală a proiectului ce ar urma să fie supus votului Camerei Deputaţilor, poate fi consultat aici : http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2020/rp399_17.pdf

Documentul contrazice categoric asigurările liniștitoare transmise public de către dl deputat A. Rafila.

Trebuie reţinut faptul că numai primele 75 de pagini ale acestui document reprezintă forma finală, care ar urma să fie supusă votului.

Toate celelalte pagini ale documentului (pag.76 – pag.240) conțin amendamentele la acest proiect de lege, care au fost RESPINSE, fără niciun fel de justificare, de către Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților.

Conform afirmaţiilor publice ale d-lui deputat Alexandru Rafila, ”Nu este vorba despre o lege a vaccinării obligatorii, primul punct.”

Realitatea este alta. Iată prevederile, lămuritoare, ale textului proiectului de lege :

Articolul nr 6 (pag 13) cu amendament :

 Art.6.- (1) Vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în CNV, aprobat prin hotărâre a Guvernului, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie este obligatorie.

(2) Situațiile epidemiologice speciale și grupurile de populație ce urmează să fie supuse vaccinărilor obligatorii în aceste situații se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea GTCAV şi/sau la recomandarea OMS.”

Articolul nr 13 (pag 17) :

” Art.13.- Categoriile de vaccinări obligatorii sunt următoarele:

a) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii, potrivit prevederilor art.6;

b) vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;

c) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publice şi private;

d) vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a Guvernului. ”

Articolul nr 16 (pag 19) :

”Art.16.- Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii şi Calendarul Naţional de Vaccinare pentru adulţi sunt elaborate şi propuse de GTCAV şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Deci, punctele b, c și d, Art 13 specifică în mod clar care sunt categoriile de vaccinări obligatorii care se aplică inclusiv adulților. Știm cu toții că avem în fiecare an epidemie de gripă, ceea ce înseamnă că după declararea epidemiei prin ordin de ministru, toți cetatenii Romaniei ar fi vaccinați obligatoriu antigripal pe motiv de epidemie (conform punctului b de mai sus).

O altă afirmaţie publică a d-lui deputat Alexandru Rafila este aceasta : ” Al doilea punct: această lege nu are nimic în comun cu vaccinarea împotriva noului coronavirus. Asta este o găselniță care n-are niciun fel de logică și faptul că în proiectul de buget a existat o referință care ar fi putut să pună în legătură vaccinarea împotriva noului coronavirus cu obligativitatea este o eroare majoră care trebuie foarte clar explicată”.”

Punctul b) al Art 13 îl contrazice categoric pe dl deputat Alexandru Rafila deoarece, după cum se precizează în text, în categoria vaccinărilor obligatorii intră și ”vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare”.

In prezent tocmai avem o situație epidemiologică specială ca urmare a declarării pandemiei de Sars-Cov 2 de către OMS.

Deci, în actualul context epidemiologic, conform pct b) Art 13 toată populaţia României ar fi vaccinată obligatoriu, cu un vaccin aflat în studiu clinic, studiu care va fi finalizat în decembrie 2023.  (a se vedea pagina 19 din prospectul oficial al vaccinului anti-covid Comirnaty: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_ro.pdf)

Conform punctului c) Art 13, tot personalul medico-sanitar va primi obligatoriu toate vaccinurile care ar urma sa fie stabilite prin HG. Vaccinarea s-ar transforma astfel dintr-un act medical într-un act administrativ.

La punctul d) Art 13 poate fi încadrat oricine (vânzători, profesori, ziariști, șoferi, angajați în orice companie sau instituție publică etc).

O altă afirmaţie publică înșelătoare a d-lui deputat Alexandru Rafila este aceasta :

Această lege, dacă va fi adoptată în forma în care se găsește în momentul de față, va introduce cel mult obligativitatea informării pentru persoanele care nu doresc să-și vaccineze copiii. Cred că să ne informăm este un lucru firesc fiindcă avem o responsabilitate față de copii. Acest lucru trebuie sprijinit și nici nu cred că este un lucru care trebuie politizat, trebuie explicat”.

Art 40, lit l cu amendament (pag 41) îl contrazice pe dl deputat Rafila deoarece acest articol stipulează clar că “se  sesizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei suspiciuni de încălcare a dreptului copilului la sănătate de către părinţi sau reprezentanţii legali în cazul minorului care împlineşte 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate şi nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii în conformitate cu prevederile lit.f);”

Acuzația de ”încălcare a dreptului copilului la sănătate” poate provoca aceleași consecinţe ca și acuzatia de neglijență medicală. Sub acuzația de încălcare a dreptul copilului la sănătate, DGASPC ar putea lua copiii din mijlocul familiei lor, adică s-ar institui un Barnevernet românesc.

Art 68 (de la pag 68) stipulează :

” Art.68.- Părinţii şi celelalte persoane responsabile de creşterea şi educarea copilului au următoarele obligaţii:

a) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru informarea privind vaccinările obligatorii;

b) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei, în cazul vaccinărilor obligatorii;

c) să se prezinte în cazul în care sunt convocaţi de comisia judeţeană de vaccinare sau a cea a municipiului Bucureşti. ”

Art 71, alineatul 3, punctul e, subpunctul 2 (pag 72) stipulează clar faptul că se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea obligațiilor prevăzute, printre altele, la Art 68 lit. a)-c), adică pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit a, b și c de la Art 68 (formatul ”a-c” implică și litera b).

Așadar, conform proiectului de lege, cei care refuză un vaccin vor fi amendați în mod repetat, cu amenzi de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, de fiecare dată când nu se prezintă la ordin pentru a fi ”informați” pe tema vaccinurilor.

Aceleași amenzi repetitive, de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, ar urma să fie aplicate părinților și în situația în care, în urma ”informarii”, ei decid să refuze în continuare vaccinarea propriilor copii ca urmare (de exemplu) a faptului că nu li s-au prezentat garanții legate de siguranța vaccinurilor atât prin asumarea de către producătorii vaccinurilor a răspunderii civile și penale în cazul apariţiei unor reacţii adverse grave cât și prin asumarea responsabilităţii de către medicul vaccinator (prin declaraţie notarială pe proprie răspundere).

Aceste amenzi repetate și disproporţionate înseamnă obligativitate implicită, iar cetăţenii care nu vor accepta toate vaccinurile impuse prin HG vor fi aduși de stat în stare de faliment, după care DGASPC va putea lua copiii din mijlocul familiei lor pe motiv că părinții, falimentați de stat, nu vor mai avea resurse financiare pentru a-i îngriji. Falimentarea părinților și smulgerea copiilor din familie ar urma să se facă, evident, în numele „interesului superior” al copilului… 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, considerăm că vaccinarea, ca orice act medical, trebuie să fie disponibilă, dar nu obligatorie, un serviciu medical pe care orice cetăţean să fie liber să-l acceseze, sau nu, dacă nu dorește.

Impunerea prin Lege a vaccinării obligatorii ar transforma Statul Român în stăpânul corpului nostru și al corpului copiilor noștri. Asta ne dorim pentru noi și pentru copiii noștri de aici înainte?

Domnule deputat Alexandru Rafila, ca părinţi avem dreptul  și responsabilitatea să ne asigurăm că vaccinurile care le sunt administrate copiilor (cu acordul informat și neviciat al părinților lor) sunt SIGURE! Nu ni se poate cere/impune să considerăm a priori vaccinurile ca fiind sigure cât timp producătorii de vaccinuri refuză să își asume în scris răspunderea civilă și penală pentru siguranța propriilor lor vaccinuri. Cu atât mai mult nu ni se poate cere/impune să considerăm a priori vaccinurile ca fiind sigure în contextul epidemiologic actual, când guvernul României nu a cerut niciun fel de garanții pentru a-și proteja cetățenii, dar a acordat în schimb imunitate firmelor producătoare. De ce ar trebui să credem fără rezerve autorităţile în condiţiile în care am fost martorii unui lung șir de abuzuri comise de aceste autorităţi în ultimele luni?

De asemenea, am asistat cu toţii la o campanie de promovare a vaccinării anti-covid în cursul căreia au fost transmise populaţiei informaţii înșelătoare contrazise chiar de conţinutul prospectului vaccinului, lucru foarte ușor de constatat. Increderea populaţiei în vaccin nu se construiește prin impunerea dictatorială a vaccinării. Acest lucru nu face decât să sporească neîncrederea.

CONSIDERĂM CĂ ESTE NECESARĂ AMENDAREA PROIECTULUI PRIVIND LEGEA VACCINĂRII OBLIGATORII ASTFEL:

1 – Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea(în baza Art. 22, 23, 26, 34 din Constituția României , Art. 61, 64 și 67 din Legea nr. 279/2009 – Codul Civil, Art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, Art. 374(3), 376(1) și 649(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătăți).2 – Medicului să i se permită săinformeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă vaccinarea, sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului.
– Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea.
– Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării sub orice formă (explicită, sau implicită) prin măsuri punitive și coercitive.

Domnule deputat Alexandru Rafila, prin informațiile inexacte și manipulatoare pe care le-aţi transmis pe tema proiectului de Lege a vaccinării obligatorii, contribuiţi la distrugerea încrederii pe care populația o mai are în dumneavoastră ca medic și ca parlamentar PSD.

Atitudinea dumneavoastră denotă un profund dispreţ nu numai faţă de cetăţenii care v-au instalat prin votul lor în fotoliul de deputat, ci și faţă de colegii dumneavoastră parlamentari, pe care îi dezinformaţi cu scopul evident de a le vicia votul. Ne întrebăm dacă furnizarea de informaţii false nu constituie și infracţiune în acest context.

Cetăţenii României așteaptă ca raportul final să fie retrimis Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților pentru dezbaterea transparentă a tuturor amendamentelor în ședință publică (nu cu ușile închise, ca în data de 2 martie 2020, în biroul d-lui deputat Buicu Corneliu-Florin) , de față cu presa și reprezentanții ONG-urilor care doresc să participe.

Votat în forma actuală, acest proiect de lege ar da statului posibilitatea ca, prin constrângere, să vaccineze toată populaţia (adulţi și copii) cu orice vaccinuri și oricâte vaccinuri ar hotărî statul, încălcând orice drepturi individuale, fără ca cetăţeanul să aibă posibilitatea să se împotrivească și să-și exercite dreptul de a decide.

Sperăm că politicienii pe care poporul român i-a mandatat ca să-l reprezinte vor înţelege necesitatea amendării acestui proiect de lege care, altminteri, ar pune capăt libertăţii individuale și ar marca începutul dictaturii medicale prin implementarea unei periculoase, degradante și umilitoare vaccinări obligatorii.

Cu respect,

Stoian George-Daniel

Membru in Consiliul Director al Asociației Pro Decizii Informate

Membru in Asociația Alianța Părinților

Prof. Olimpia Popa

Director Departament Educaţie –Sănătate în cadrul Asociației Alianța Părinților

17 februarie 2021

32 de comentarii

  1. Nu este vorba despre un punct de vedere ci este vorba despre faptul ca afirmatiile inselatoare ale dl deputat Rafila (pe tema proiectului de lege a vaccinarii obligatorii) sunt clar contrazise de chiar continutul acestui proiect de lege. Iar in aceasta scrisoare dna Olimpia Popa si cu mine nu am facut decat sa punem in evidenta modul abject in care dl deputat Rafila ii inseala pe colegii sai deputati pt a-i determina sa transforme in Lege, cat mai rapid, faradelegea vaccinarii obligatorii.

   Apreciază

   1. Știți care-i părerea promotorilor legii?”Lasă câinii să latre!Noi ne facem treaba!Eventual îi băgăm și la Zădărnicirea măsurilor de combatere a Pandemiei!”

    Apreciază

 1. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere multă ca să ne apărați copiii și drepturile noastre de oameni și părinți!!! Vă apreciez enorm pentru că, fără lupta dvs.,probabil că,lucrurile ar fi stat altfel în țara noastră.Of,Doamne, până când mai rabzi trădătorii și vânzătorii neamului nostru!

  Apreciază

  1. Doamna Elena, rugați-vă să ne dea Dumnezeu tuturor sănătate și multă putere pentru a NE apăra în mod activ, cu toții, copiii. Lupta mea nu inseamnă nimic fără lupta fiecăruia dintre dvs, o mână de oameni nu pot să facă nimic bun dacă nu sunt sprijiniți de marea masă a populației!

   Nu eu am oprit până acum transformarea fărădelegii vaccinării obligatorii în Lege, acest lucru l-au făcut o parte dintre deputații din fostul Legislativ. ”Meritul” meu, dacă mă pot exprima așa, constă în faptul că alături de alți oameni foarte jertfelnici (pentru binele nostru comun) am depus eforturi consistente (dar care ne-au costat și ne costă pe plan personal si profesional) pentru a furniza ”muniție” (informații corecte și relevante) doamnelor și domnilor deputați care, până în prezent, au luptat împotriva legiferării sinistrului proiect de lege a vaccinării obligatorii.

   E nevoie de implicarea activă a unui număr cât mai mare de oameni dacă ne dorim ca fărădelegea vaccinării obligatorii să nu fie transformată în Lege!

   Apreciază

  2. La ordonanța 13 toți au sărit ca fiind arşi că s-a dat noapte ca hoți.,dar ceia ce se întămplă acum cănd.se dau tot felul de legi la ore foarte tărzii din noapte.

   Apreciază

 2. Sunt ferm impotriva faradelegii vaccinarii obligatorii! Cata vreme firmele producatoare de vaccinuri, dar si medicii/ personalul implicat in vaccinare nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi trase la raspundere, nu am nici farama de incredere in „binele” pe care mi-l vor!

  Apreciază

 3. Nu sunt de acord cu obligativitatea vaccinarii.
  VACCINAREA este un act medical, iar acest lucru este posibil ,doar cu acordul in scris sau verbal al fiecărei persoane in mod individual,asa cum este prevazut in Constituție.
  Acest drept nu poate fi încălcat.

  Apreciază

 4. Oricât de respectuos am încerca să fim, oricât de civilizat am încerca să vorbim, trădătorii ăștia de neam și țară ne împing limitele la maxim.In numele banului încalcă constituția și orice convenție pentru drepturile omului.

  Apreciază

 5. Dumnezeu vă va răsplăti curajul de a demasca înșelăciunea pusă la cale cu perfiditate demonică, va va proteja și va ridica mulți ca dvs. Ne rugam ptr dvs. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Fiți binecuvantati de Domnul Dumnezeul cel Atotputernic.!

  Apreciază

 6. SUNT DE ACORD CA NU NE TREBUIE O LEGE REFERITOR LA VACCINARI OBLIGATORII,INSA LA SITUATII EXCEPTIONALE SUNT NECESARE MASURI EXCEPTIONALE. ASA S-AU ERADICAT MULTE DIN EPIDEMIILE OMENIRII. ACUM NU MAI DEPARTE DE 50 DE ANI, PARINTII SI BUNICII NOSTRI IN PROPORTIE DE 70% TRAIAU IN MEDIUL RURAL,SI NU AVEAU ACCES LA MULTE DIN FACILITATILE IN CONTINUA CRESTERE DE DUPA RAZBOI,INSA AVEAU UN RESPECT SI BUN SIMT PENTRU CEI CU CARTE SI NU LE PUNEAU LA INDOIALA PRICEPEREA SI PROFESIONALISMUL.DUPA ANUL 2000 DATORITA AFLUXULUI DE INFORMATII ATAT REALE CAT SI FOARTE MULTE FALSE ,PRECUM SI UNEI PERCEPERI DE MULTE ORI ERONATA PRIVIND LIBERTATILE SI MAI ALES OBLIGATIVITATILE NOII SOCIETATI NUMITA A DEMOSULUI O PARTE DIN,OAMENII CU SPERANTA SI GANDUL SPRE MAINE NU MAI ACTIONEAZA IN SPIRITUL UNEI CORECTITUDINI SI ONESTITATI INASCUTE,IAR IN ACEASTA SITUATIE SE MANIFESTA CA ELEMENTE SEPARATISTE MANIFESTAND UN COMPORTAMENT BAZAT PE RATIONAMENTELE UNOR ASA ZISI LIDERI CARE NU-SI DORESC ALCEVA DECAT PARVENIREA SI MARIREA. AR FI MOMENTUL SA ANALIZAM MAI STIINTIFIC ACTIUNILE ATAT ALE NOASTRE CAT SI ALE CELOR PE CARE-I CONSIDERAM SPECIALISTI DOAR CAND NE CONVINE.

  Apreciază

  1. Dl Neculai,

   Dvs nu sunteti injectat nici macar cu jumatate din numarul de vaccinuri cu care sunt injectati copiii in prezent. De ex, dvs si niciun adult din Romania nu a fost injectat vreodata cu cele 3 doze de vaccin hexavalent cu care sunt injectati bebelusii in prezent. Stiti ce inseamna vaccin hexavalent? Inseamna 6 vaccinuri injectate care sunt in aceeasi seringa preumpluta si sunt injectate simultan. De ce va spun acest lucru? Deoarece ar trebui sa stiti despre ce anume vorbim in mod concret si nu doar la modul teoretic.

   Ce ma surprinde pe mine la dvs este ca, desi ati vazut cu proprii ochi (daca ati binevoit sa cititi aceasta scrisoare deschisa inainte de a va exprima opinia) ca dl Rafila dezinformeaza in mod grosolan pe tema proiectului de lege a vaccinarii obligatorii, dvs nu pareti deranjat de acest lucru.

   Mai mult chiar, in comentariul dvs ne vorbiti despre corectitudine si onestitate in timp ce va prefaceti ca nu vedeti cum incalca dl dr Rafila orice fel de corectitudine si onestitate atunci cand ne dezinformeaza cu atata nepasare.

   Va rog, analizati dvs actiunile dl dr Rafila si spuneti-ne si noua cum puteti sa aveti incredere in cineva care, in mod dovedit, isi bate joc de noi inselandu-ne cu informatii false pe tema atat de grava a proiectului de lege a vaccinarii obligatorii pentru copiii si adultii din Romania.

   Va multumesc!

   Apreciază

  2. Păi începeți cu dumneavoastră aceste analize. Nici strămoși (cel puțin ai mei) nu s-au comportat ca vitele și să înghită pe nemestecate orice. Da, putem nota o excepție: când au venit Comuniștii și le-au luat tot. Și atunci tot așa: au fost oamenii “informați” și “convinși” că trebuie să se supună “democratic” “binelui comun”. Nu mă interesează repetarea acestei experiențe peste generații. La niciun nivel!

   Apreciază

  3. Adevărul este ca aveți mare dreptate. Abuzurile interminabile și manipularea în masa la care suntem supuși nu au avut alt scop decât sa ne întoarcă în timp cu 100 de ani. Sa devenim sclavi înregimentați pe plantațiile acestor oligarhi, sa nu mai gândim, sa nu mai simțim, sa facem copii sclavi la rândul lor pe aceeași plantație, sa consumam doar ceea ce decid ei din prea multa lor marinimie și când nu mai suntem buni de vite de povara sa ne ucidă după bunul plac.
   Care libertate?

   Apreciază

 7. TRAIASCA CENZURA. SI MAI DISCUTAM DE LIBERTATI.CONSIDERA-TE LIBER NUMAI ATUNCI CAND DREPTUL LA OPINIE CONTRARA IDEILOR TALE NU POATE SA IL NEGE SI NICI ANULEZE NIMENI.LIBERTATEA DE GANDIRE NU A PUTUT FI ANIHILATA NICIODATA .INVATAM CA SI LIBERTATEA DE EXPRIMARE SA AIBA ACEEASI SOARTA.

  Apreciază

  1. Am mai multă încredere într-un deținător al Premiului Nobel pt medicina in 2008 decât în părerea altora!
   A plătit cineva pentru vaccinurile făcute la Pitești copiilor care au murit? Procurorii,probabil la „rugămintea”unor politicieni,țin dosarul la sertar.
   A despăgubit cineva firma de lactate din Brădet pentru că a fost învinuită pe nedrept?

   Apreciază

 8. Sunt liberă da decid dacă Ma vaccineze sau nu. Sa se vaccineze ei, cei care trebuie,Se știu ei,sa nu devină obligativitate. Suntem mai rau decât înainte???? Cred ca da. Vai de noi!!!!!!

  Apreciază

 9. Exista o lege divina ..legea bumerangului…de care nu vor scapa…Stiti nu vreau sa ii sperii pe cei care vor adopta legea …dar sa se gandeasca la parintii sau /si copiii lor si sa nu se mai roage la Dumnezeu daca aceea se vorr imbolnavii de cine stie ce boala …nu le doresc …dar dupa cum spuneam …legea bumerangului se aplica in mod firesc …

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s